Gå till innehåll
Eskilstunaortens Ryttarförening
Eskilstunaortens Ryttarförening

Ridning för Pararyttare

På Vilsta ridskola anordnar vi ridning för ryttare med olika funktionsvariationer. Ridningen sker i trygga former med en ledare till varje häst. Våra instruktörer är välutbildade och hästarna lugna och stabila.

Många av våra ryttare vill utvecklats i sin ridning och får hjälp med det. Andra ser det mer som en bra motionsform och ett nöje att få träffa hästar och ledare under trevliga former.

Ridningen erbjuds för vuxna och för ungdomar från ungefär 11 års ålder. I dagsläget kan ridskolan endast ta emot elever som är så pass stadiga att de kan sitta själva på hästryggen (alltså inga medryttare på hästen). Vi vill helst också att eleven själv ordnar med en ledare. Ledaren går bredvid hästen under lektionen som en extra trygghet. Ridskolan erbjuder stöd och utbildning för de ledare som inte är hästvana sedan tidigare.

Önskar du provrida, besöka ridskolan eller har andra frågor kring pararidning är du välkommen att kontakta oss.


Information om hur ridningen går till

Man rider i 30-minuterspass. I varje ridtid ingår upp- och avsittning, justering av stigläder och dylikt men mellan lektionerna så är det 5 min extra tid avsatt för att uppsittning vid ramp inte ska ta av lektionstiden.
När man har anmält sig och fått ridtid så är man betalningsskyldig, även om man inte kan komma. Den extra avgiften är på grund av att vi behöver ha dubbla instruktörer.

Telefon tid: Måndagar och Torsdagar mellan kl.13.00-14.00 på 016-14 40 01

Meddela gärna om ni inte kan komma Tel 016-14 40 01 alt sms till 072-1610530. Detta för att underlätta planeringen av hästar/ledare.

Uppsägning: Vill du säga upp din ridplats måste du maila till vilstaridskola@eorf.se minst fyra veckor innan terminsavslutning annars är du betalningsskyldig för nästkommande termin.

Inställd lektion: Om ridskolan ställer in lektionen kan ridskolan ordna teorilektion istället. Om inte det ordnas så äger eleven rätt till kompensation i form av ridlektion eller återbetalning av lektionspris. Ridskolan skall i denna situation meddela eleven i god tid.

Medlemsavgift: För att få rida på abonnemang så måste man vara medlem i föreningen. Medlemsavgiften betalar du en gång per år.

Försäkring: Ridskolan/föreningen har en olycksfallsförsäkring för sina medlemmar som gäller personskada och täcker även tiden till och från ridskolan. Villkoren är liknande den försäkring som skolorna brukar ha.

Betalningsrutiner: Ridningen för pararyttare faktureras en gång per termin. För Ridpriser se här: Ridpriser

Övrigt: Var vänlig och lämna till din ridlärare vilket telefonnummer man lättast kan nå eleven; personal på gruppboende, mobil, hemtelefon etc. Skall fakturan gå till annan adress, meddela det också.

Ersättningsmöjligheter för pararidning

Hos försäkringskassan finns information om hur ersättning för aktiviteter så som handikappridning kan ges. Nedan ges kortfattat information kring dessa.

Lite kortfattat så kan det delas upp i olika åldrar.

  1. 0-19 år. Här är det ansökan om Vårdbidrag Länk till annan webbplats.det som skall göras. LSS-handläggare på kommunen kan säkert ge mer hjälp kring hur det skrivs. I ansökan tas de extra kostnader som uppstår och då även handikappridning . Ansökan görs till Försäkringskassan Länk till annan webbplats..

  2. 19-30 år. Här är det Aktivitetsersättning Länk till annan webbplats.för brukaren och för att få bidrag till sina extra kostnader skall Handikappersättning sökas. Det är också här bra att ta hjälp av LSS-handläggare men ansökan görs till Försäkringskassan Länk till annan webbplats..

  3. 30-65 år. Här är det Sjukersättning Länk till annan webbplats.för brukaren. För att få hjälp med sina extra kostnader så gäller även här att Handikappersättning skall sökas. Ansökan görs till Försäkringskassan Länk till annan webbplats..

Så det bästa sättet är att tala med sin LSS-handläggare och även att läsa på Försäkringskassans sidor vad som gäller och hur ansökan görs.
Gå till Forsakringskassan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2022-09-12

Senast uppdaterad: 2023-12-12

Författare: Caroline Lindeberg

SPONSORER OCH SAMVERKANSPARTNERS