Gå till innehåll
Eskilstunaortens Ryttarförening
Eskilstunaortens Ryttarförening

Föreningens kommittéer

Inom Eskilstunaortens ryttarförening finns fem kommittéer. Våra kommittéer har till uppdrag att representera medlemmarnas tankar och idéer och lägga fram förslag på åtgärder/förbättringar till styrelsen. På så sätt tillåts medlemmarna att medverka i förändringsarbetet och vi skapar möjlighet till samarbete på alla plan inom föreningen. I varje kommitté finns en förtroendevald från styrelsen som sköter all kontakt mellan styrelsen och den särskilda kommittén.

Tävlingskommittén

Tävlingskommitténs uppdrag är att:

 • planera och ansvara för genomförande av tävlingar i föreningens regi i såväl hoppning, dressyr, körning och parasport
 • i samråd med styrelsen planera och anskaffa erforderlig utrustning
 • ordna funktionärer till föreningens tävlingar
 • ansvara för att lag blir anmälda i de olika divisionerna och utse lagledare
 • samordna träningar för privatryttare.

Ridskolekommittén

Ridskolekommitténs uppdrag är att:

 • vara en stödjande funktion åt ungdomskommittén på Vilsta
 • vara en länk mellan ridande, personal och styrelsen
 • arbeta med förbättringar på Vilsta ridskola för att öka trivseln
 • hjälpa till med diverse arrangemang som rör ridskolan; familjedagar, luciafiranden mm
 • vara engagerad i det som rör ridskolan förutom det fortlöpande arbetet (dvs det som personalen gör: mockning, häst- och stallskötsel och lektioner)
 • vara behjälplig vid eventuella försäljningar av produkter till förmån för föreningen (newbody, kryddor eller liknande), såklart i samverkan med styrelsen och personalen.

HIPPUS

HIPPUS är ungdomskommitté på Vilsta. De anordnar precis som på Ekeby olika aktiviteter för de yngre barnen och ungdomarna på förening, det kan till exempel vara skötarkurser, rykt-VM och spökrundor. Ungdomskommittén har även hand om skötarsystemet på Vilsta och hjälper till som funktionärer när det är tävlingar och precis som på Ekeby anordnas även en Luciashow på Vilsta tillsammans Vilsta ridskolekommitté.

Föräldrakommittén

Föräldrakommitténs uppdrag är att:

 • vara en stödjande funktion åt ungdomssektionen på Ekeby
 • ansvara för kontaktskapande arrangemang för föräldrar till barn i Ekeby ridskola
 • ansvara för kafeterian på Ekeby i samband med lektioner och tävlingar i ridskolans regi
 • vara en länk mellan ridande, föräldrar och styrelse.
 • arbeta med förbättringar på Ekeby ridskola för att öka trivseln
 • hjälpa till med div evenemang som rör ridskolan; familjedagar, luciafirande osv.
 • vara engagerad i det som rör ridskolan förutom det fortlöpande arbetet (dvs det som personalen gör; mockning, häst- och stallskötsel och lektioner).
 • vara behjälplig med sponsring till ridskolorna; skyltar, täcken, schabrak, hästinköp, hinder osv. Såklart alltid i samverkan med styrelsen och personalen.

Parasportkommittén

Parasportkommitténs uppdrag är att:

 • vara en stödjande funktion åt pararidningsverksamheten
 • vara en länk mellan de ridande inom parasportridningen och styrelsen
 • arbeta med förbättringar på Vilsta ridskola för att öka trivseln inom parasportverksamheten, det involverar även anläggningsmiljöerna

Publicerad: 2022-09-12

Senast uppdaterad: 2024-01-16

Författare: Caroline Lindeberg

SPONSORER OCH SAMVERKANSPARTNERS